ภาพงานสถาปนิก 2565

ภาพงานสถาปนิก 2565 

ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 เมษายน 2565

หนังสือทำเนียบสถาปนิก วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ได้ร่วมแลกแบรนด์เนอร์ในงาน