แสงฟ้าเข็มเจาะ บจก.

แสงฟ้าเข็มเจาะจำกัด
SAENGFAH BORE PILE CO.,LTD.
32/125
ซ.ศิลปเดช แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 081-8120567,  098-2635674 , 093-4356155
Email: prasan1961@yahoo.com
www.sfborepile.com

https://youtu.be/AsduDpv9zpo

ธุรกิจหรือบริการ : เสาเข็มเจาะ