แสงฟ้าเข็มเจาะ บจก.

แสงฟ้าเข็มเจาะจำกัด
SAENGFAH BOREPILE CO., LTD.
32/125 ซ.ศิลปเดช แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel:  081-8120567,  098-2635674 , 093-4356155
Email: prasan1961@yahoo.com
www.sfborepile.com

https://youtu.be/AsduDpv9zpo

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เสาเข็มเจาะ