วิสต้า อินโน บจก. VISTA INNO CO., LTD.

วิสต้าอินโนบจก.
VISTA INNO CO., LTD.
 881 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ.แพรกษาใหม่.เมืองสมุทรปราการ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2136-6273-5
  
โทรสาร 0-2136-7673
 E-mail : vistainno_marketing@hotmail.com  

www.vitainno.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : Epoxy PU กันซึมสนามกีฬาทางจักรยานสระว่ายน้ำ