โบลเตอร์ สจ๊วต บจก. BOULTER STEWART CO., LTD.

โบลเตอร์สจ๊วตบจก.
BOULTER STEWART CO., LTD.

ยูนิต 1206 ชั้น 12 อาคารชาร์เตอร์สแควร์เลขที่ 152 .สาทรเหนือแขวงสีลมกรุงเทพ10500
โทรศัพท์ 0-3894-7046-9
E-mail : rayongoffice@boulterstewart.com  
www.boulterstewart.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : SOIL INVESTIGATION & IN-SITU TESTING : งานเจาะสำรวจและทดสอบดินในสนาม LABORATORY TEST   : งานทดสอบห้องปฏิบัติการ REFRACTORY TEST :  ทดสอบปูนทนไฟ Pile Test : ทดสอบเสาเข็ม Testing for Concrete Evaluation  :  ประเมินสภาพและทดสอบคอนกรีตโครงสร้าง